Akut porfyri

Denna information Àr till för att hjÀlpa dig och dina anhöriga att förstÄ mer om akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller hereditÀr koproporfyri. Informationen baseras pÄ bÀsta tillgÀngliga bevis och konsensus frÄn en grupp av porfyrispecialister i International Porphyria Network (Ipnet).

Ladda ner denna sida som pdf genom att klicka hÀr.

InnehÄll
1. Vad Àr akut porfyri?
2. Vad Àr en akut attack av porfyri?
3. Hur Àrvs akut porfyri?
4. Hur stor Àr risken att de som Àrvt anlaget för akut porfyri fÄr symtom?
5. Hur diagnostiseras en attack av akut porfyri?
6. NÀr ska man lÄta testa sig för akut porfyri?
7. Hur skall familjemedlemmar och nÀra slÀktingar testas för akut porfyri?
8. Vad kan jag göra för att minska risken för en akut attack?
9. Kirurgi, tandlÀkare, vaccinationer
10. SÀrskilda rÄd för kvinnor
11. Behandling av den akuta attacken
12. Återkommande attacker av porfyri
13. Kronisk smÀrta
14. Hudproblem
15. LÄngtidsuppföljning
16. Sammanfattning
17. Var kan jag hitta mer information om akut porfyri
 

1. Vad Àr akut porfyri?

Akut porfyri Àr beteckningen för tre likartade sÀllsynta Àrftliga sjukdomar: akut intermittent porfyri (AIP), porfyria variegata (PV) och hereditÀr koproporfyri (HCP) och en fjÀrde extremt ovanlig porfyri som kallas ALAD-bristporfyri (ALADP). De grupperas tillsammans eftersom akuta attacker kan förekomma i var och en av dem.
Akut intermittent porfyri Àr den vanligast förekommande formen. Vid denna sjukdom förekommer akuta attacker men inga hudsymtom. Hos personer med porfyria variegata eller hereditÀr koproporfyri kan ocksÄ hudsymtom upptrÀda, men inte nödvÀndigtvis samtidigt. Attacker och/eller hudsymtom drabbar bara en del personer med akut porfyri och de flesta har aldrig nÄgra symtom.
 

2. Vad Àr en akut attack av porfyri?

Akuta attacker börjar nÀstan alltid med svÄr smÀrta, vanligtvis i buken men smÀrtor i ryggen och lÄren förekommer. IllamÄende, krÀkningar och förstoppning Àr vanliga symtom. En del patienter har sömnsvÄrigheter eller blir Àngsliga eller förvirrade. Puls och blodtryck stiger ofta. Vid svÄra attacker kan det uppstÄ komplikationer som kramper och muskelsvaghet vilket ibland kan leda till förlamning. En akut attack varar vanligtvis inte lÀngre Àn en eller tvÄ veckor. SvÄra attacker kan vara livshotande pÄ grund av förlamningar. Dessa slÀpper lÄngsamt efterhand och idag blir de flesta patienter ÄterstÀllda frÄn förlamning om de fÄr rÀtt behandling, Àven om detta kan ta flera mÄnader.
Akuta attacker Àr ofta utlösta av lÀkemedel, alkohol och hormonomstÀllningar, exempelvis under menstruationscykeln. Infektioner, psykisk och fysisk stress kan ocksÄ framkalla en akut attack. De akuta attackera förekommer vanligtvis under perioden mellan de senare tonÄren till cirka 40-ÄrsÄldern. De Àr extremt sÀllsynta hos barn före puberteten. Kvinnor löper fem gÄnger sÄ stor risk att fÄ akuta attacker beroende pÄ förÀndringarna i hormonbalansen. De flesta personer med akut porfyri fÄr aldrig en akut attack och av de som fÄr det har de flesta bara en eller ett fÄtal attacker under hela livet. Ett fÄtal drabbas av upprepade attacker, ibland under flera Är. De flesta som har haft en eller ett fÄtal attacker ÄterhÀmtar sig helt. De kan dÄ leva ett normalt liv men bör vidta en del enkla försiktighetsÄtgÀrder för att minska risken för nya attacker.
 

3. Hur Àrvs akut porfyri?

Akut porfyri orsakas av en förÀndring i en del av DNA, kallat en gen. Olika gener Àr drabbade i var och en av de akuta porfyrierna. Generna, som innehÄller ritningarna pÄ alla bestÄndsdelar som kroppen behöver, upptrÀder vanligen i par. I varje par Àrver vi en gen frÄn mamma och en frÄn pappa. Ibland kan det uppstÄ fel vid kopieringen av en av dessa gener som resulterar i en bestÄende genförÀndring (ocksÄ kallat en mutation eller variant). NÀr en mutation som finns endast i den ena av generna i paret orsakar en sjukdom, vilket Àr fallet med akut porfyri (AIP, HCP, PV), kallas det för att den har ett autosomalt dominant nedÀrvningsmönster.

How is Acute Porphyria Inherited? Children : 4 possible combinations

Pappa och 2 barn har inte akut porfyri

Mamma och 2 barn har akut porfyri och riskerar att fÄ en akut attack
© Illustrations copyrighted Clare Hollest

Detta Ă€r ett exempel pĂ„ nedĂ€rvning för akut porfyri. I det hĂ€r diagrammet Ă€r det mamma som har porfyri. Hon bĂ€r pĂ„ en normal gen  och en förĂ€ndrad (muterad) gen .
Risken att en person med sjukdomsanlaget vidarebefordrar den skadade genen till nĂ„got av sina barn Ă€r en pĂ„ tvĂ„ (50%) (se diagram ovan). Risken Ă€r densamma Ă€ven om anlagsbĂ€raren aldrig har haft nĂ„gra symtom av sin porfyri. Det verkar dĂ€rför ofta som om sjukdomen har ”hoppat över en generation”. Varje porfyripatient har ett antal slĂ€ktingar som ocksĂ„ har Ă€rvt den förĂ€ndrade genen. En del kanske inte vet att de har Ă€rvt en förĂ€ndrad gen för akut porfyri och att de har risk för att utveckla porfyrisymtom.
Om du inte Àrvt den förÀndrade genen, kan du inte heller föra den vidare till dina barn.
Det extremt ovanliga tillstÄndet ALAD-bristporfyri Àrvs pÄ ett annat sÀtt. Det uppkommer om nÄgon har tvÄ kopior av genvarianten, en Àrvd frÄn vardera förÀldern, och det kallas för ett autosomalt recessivt tillstÄnd.

4. Hur stor Àr risken att de som Àrvt anlaget för akut porfyri fÄr symtom?

De flesta personer som Àrver akut porfyri kommer aldrig att fÄ en akut attack. De som blir sjuka behöver vanligtvis ytterligare faktorer som mÄste till för att framkalla symtom. VÄr kunskap om dessa faktorer Àr ofullstÀndig men bland de vanliga Àr ett antal lÀkemedel, alkohol, stress, fasta eller begrÀnsat kaloriintag, infektioner och rökning. Attacker Àr mer vanliga hos kvinnor i barnafödande Älder beroende pÄ de normala hormonomstÀllningarna i menstruationscykeln eller under en graviditet. En akut attack kan nÄgon gÄng förekomma utan att nÄgon utlösande faktor kan identifieras. MÄnga Ärs erfarenhet har visat att om den som har anlaget för nÄgon av de akuta porfyrierna Àr noga med att undvika kÀnda faktorer som kan utlösa attacker, sÄ minskar risken betydligt att bli sjuk.
 

5. Hur diagnostiseras en attack av akut porfyri?

För att diagnostisera en attack av akut porfyri och identifiera vilken form av porfyri det rör sig om behövs urinprov, blodprov och ett avföringsprov (faecesprov), som skall analyseras pÄ ett laboratorium med specialkunskap om porfyri (vanligen porfyrispecialistcentra). I proverna mÀts halten av porfyriner och porfyrinförstadierna ALA och PBG som alltid Àr förhöjda under en attack. Det Àr viktigt att proverna tas sÄ snart som möjligt efter att attacken startat eftersom det kan vara svÄrt att stÀlla en korrekt diagnos efter tillfrisknandet.
Hos en patient som Àr kÀnd för att ha Àrvt en akut porfyri kan det vara svÄrt att avgöra om symtomen beror pÄ ett anfall av porfyri eller en orelaterad orsak. I denna situation kan ett urinprov hjÀlpa din lÀkare att avgöra om du lider av en akut attack eller inte. Det Àr viktigt att personer med porfyri inte tillskriver alla symtom de utvecklar till porfyrin; risken Àr att allvarliga sjukdomstillstÄnd, som exempelvis blindtarmsinflammation, förbises.
 

6. NÀr ska man lÄta testa sig för akut porfyri?

Testning för akut porfyri ska inte fördröjas eller skjutas upp. I praktiken innebÀr det att familjer bör erbjudas screening för akut porfyri sÄ snart som möjligt efter att en anhörig har konstaterats ha tillstÄndet. NÀr en förÀlder redan Àr kÀnd för att ha en akut porfyri, bör dennes barn testas sÄ snart som möjligt, och i vissa lÀnder kan bebisar testas vid eller strax efter födseln. Det kan vara nödvÀndigt att vÀnta tills ditt barn Àr Àldre, men det rekommenderas att testning sker före puberteten. Det Àr extremt sÀllsynt att barn fÄr en porfyriattack men det finns tvÄ huvudsakliga fördelar med tidig diagnos. Först kan de som visar sig ha Àrvt en av de akuta porfyrierna fÄ rÄd om hur de kan minska risken för en akut attack. För det andra, om en akut attack utvecklas, kommer din lÀkare att kunna bekrÀfta diagnosen och pÄbörja behandlingen tidigt.
 

7. Hur skall familjemedlemmar och nÀra slÀktingar testas för akut porfyri?

För anhöriga som inte har haft en akut attack, och sÀrskilt för barn, Àr urinprov för porfyri vanligtvis föga hjÀlpsamt. För mÄnga familjer Àr det nu möjligt att anvÀnda genetiska tester för att upptÀcka genvarianten som orsakar deras porfyri. Genetiska (DNA) tester Àr det mest tillförlitliga sÀttet att testa för porfyri hos slÀktingar till en drabbad person. Din lÀkare kommer att kunna hjÀlpa dig att ordna att du ska testas för porfyri och det kan innebÀra att du hÀnvisas till en porfyrispecialistmottagning. Proverna skickas per post tillsammans med remiss till Porfyricentrum enligt sÀrskilda direktiv.
 

8. Vad kan jag göra för att minska risken för en akut attack?

En del porfyriattacker utlöses av faktorer som gÄr att undvika som exempelvis farliga lÀkemedel, alkohol, fasta och bantning.

LĂ€kemedel
Personer med akut porfyri mĂ„ste noga tĂ€nka sig för nĂ€r de tar mediciner eftersom mĂ„nga kemiska substanser kan utlösa en akut attack. Det Ă€r ALLTID mycket viktigt att kontrollera med lĂ€karen om det lĂ€kemedel du ska ta Ă€r sĂ€kert. Detta gĂ€ller bĂ„de receptbelagda och icke receptbelagda preparat och kosttillskott. HĂ€lsokostpreparat bör man ocksĂ„ vara försiktig med. För de lĂ€kemedel som anses farliga finns det nĂ€stan alltid andra preparat tillgĂ€ngliga som utgör goda alternativ. Även om barn Ă€r mindre kĂ€nsliga före puberteten och akuta attacker mycket sĂ€llan förekommer, bör de om det Ă€r möjligt undvika lĂ€kemedel som anses osĂ€kra.
Det hÀnder ibland att en person med akut porfyri pÄ grund av nÄgon annan allvarlig sjukdom behöver ett lÀkemedel som Àr förknippat med en viss risk eller som Àr sÄ nytt att det Ànnu inte finns nÄgon information ifall det utan risk gÄr att anvÀnda vid akut porfyri. I ett sÄdant lÀge bör lÀkaren noga övervÀga risken och diskutera med en porfyrispecialist och dÄ vÀga in patientens kÀnslighet i bedömningen av risken. Om lÀkaren bestÀmmer sig för att skriva ut preparatet bör det göras en uppföljning med Äterkommande urinprover.
Det förekommer ej sÀllan att personer med akut porfyri som tar ett lÀkemedel vilket har rapporterats kunna utlösa en attack hos andra inte reagerar negativt. SkÀlet Àr att kÀnsligheten varierar frÄn person till person, och ocksÄ hos samma person frÄn tillfÀlle till tillfÀlle. NÀr det blir en reaktion Àr det i form av en akut attack, som upptrÀder en dag eller tvÄ efter det man tagit den utlösande medicinen. Reaktioner som yrsel, trötthet, allergier och kortvariga hudutslag, som kan intrÀffa precis i anslutning till eller strax efter att man tagit ett lÀkemedel, Àr vanligt och har inte med porfyri att göra.

Alkohol
Det finns bevis för att alkohol kan förorsaka akuta attacker sĂ„ du bör inte dricka om du har nĂ„gra porfyrisymtom. Även den som aldrig haft en akut attack mĂ„r bĂ€st av att avstĂ„ frĂ„n alkohol.

Diet
LÄgkaloridieter som anvÀnds för att gÄ ner i vikt, liksom perioder av fasta samt viktreducerande kirurgi (som magsÀcksoperation) kan framkalla en akut attack. Det Àr viktigt att hÄlla sig till ett normalt kosthÄll med regelbundna mÄltider anpassade för att hÄlla en önskvÀrd kroppsvikt. För patienter som kÀmpar med illamÄende kan smÄ mÄl regelbundet vara till hjÀlp.
Patienter med svÄr porfyri och som har upprepade attacker kan behöva speciella dietrÄd frÄn sin lÀkare och dietist. Den som Àr överviktig men vill gÄ ner i vikt bör konsultera sin doktor för att fÄ bantningsrÄd som Àr lÄngsamt verkande och utan risk.

Varningskort / MedicAlert


Det Àr av största vikt att alltid bÀra med sig varningskortet som upplyser om att du har anlaget för akut porfyri. Detta kort Àr sÀrskilt betydelsefullt i de kritiska situationer nÀr du sjÀlv inte kan tala om att du har akut porfyri. Varningskortet skrivs ut till den patient som fÄtt en sÀkerstÀlld porfyridiagnos. Kortet skrivs under av den lÀkare som stÀllt diagnosen och som tjÀnstgör pÄ Porfyricentrum.
Om man vill ha ett varningssmycke, t.ex. ett armband eller ett halsband, kan man vÀnda sig till MedicAlert Foundation, www.medicalert.co.uk.
 

9. Kirurgi, tandlÀkare, vaccinationer

Anestesi och kirurgiska ingrepp
Du ska tala om för din kirurg och narkoslÀkare i förvÀg att du har akut porfyri. Det Àr sÀrskilt viktigt att de Àr medvetna om lÀkemedelsrestriktionerna och att de mÄste tillse att du undviker lÄnga fasteperioder före ditt kirurgiska ingrepp.
Hos tandlÀkaren
Man bör tala om för sin tandlÀkare att man Àr anlagsbÀrare av akut porfyri och se till att de Àr medvetna om lÀkemedelsrestriktionerna.
Vaccinationer
Det finns inga bevis för att vaccinationer orsakar speciella problem för personer med akut porfyri. Det rekommenderas dÀrför att personer med akut porfyri vaccineras i enlighet med nationella riktlinjer. Reseprofylax med speciella vaccinationer kan behöva diskuteras med en porfyrispecialist.
 

10. SÀrskilda rÄd för kvinnor

Risken för kvinnor att drabbas av akuta attacker Àr ungefÀr fem gÄnger sÄ stor som för mÀn, vilket sannolikt beror pÄ de kvinnliga könshormonerna, frÀmst progesteron. Detta hormon finns bÄde i kombinations-p-piller och i lÀkemedel som anvÀnds vid östrogenbehandling av kvinnor i övergÄngsÄldern (menopausen). P-piller och hormonersÀttningsbehandling med lÀkemedel som innehÄller progesteron eller liknande hormon (gestagener) bör om möjligt undvikas av kvinnor med anlag för akut porfyri. Injektioner och implantat av hormonpreparat med lÄngtidsverkan Àr riskfyllda och bör undvikas. BarriÀrpreventivmedel (kondomer, pessar, femidom, spiral) Àr sÀkra vid porfyri. Hormonspiral som frisÀtter smÄ mÀngder progesteron direkt i livmodern tolereras vanligtvis vÀl hos patienter med akut porfyri.
Under speciella omstÀndigheter dÀr risken Àr lÄg och nyttan hög kan din lÀkare, efter diskussion med dig och om möjligt med en porfyrispecialist, tillÄta anvÀndningen av preparat innehÄllande gestagen, exempelvis som hormonersÀttning som ges i form av hudplÄster.
Graviditet
Även om flertalet graviditeter Ă€r utan komplikationer, finns det en nĂ„got ökad risk för en akut attack under eller direkt efter graviditeten. Risken minskar emellertid om diagnosen redan Ă€r kĂ€nd och om lĂ€karen och barnmorskan som har hand om dig vet att du Ă€r anlagsbĂ€rare för akut porfyri.
 

11. Behandling av den akuta attacken

Vikten av att tidigt kÀnna igen symtomen och att stÀlla en korrekt diagnos:
RÀtt behandling kan snabbt sÀttas in om symtomen kÀnns igen. De tidiga symtom som förebÄdar en akut attack Àr ofta lÀtta att kÀnna igen för den som har tidigare erfarenhet av attacker. Om du tror att du har tidiga symptom pÄ en attack ska du försöka fortsÀtta att Àta och dricka om du kan, och det kan vara bra att öka ditt intag av socker- och kolhydrathaltig mat. Du ska inte dricka alkohol. Om du nyligen har börjat med ett nytt lÀkemedel bör du kontrollera om det finns i den sÀkra lÀkemedelslistan och diskutera med din doktor om det finns möjlighet till alternativ behandling.
Det Àr svÄrare för en person som Àrvt anlaget för akut porfyri men som aldrig haft en attack att tidigt kÀnna igen symtomen. Man mÄste komma ihÄg att personer med porfyri kan drabbas av magbesvÀr pÄ samma sÀtt som de som inte har den sjukdomen. LÀkaren mÄste ha andra diagnoser, som kan orsaka magsmÀrtor, i Ätanke. Dessa inkluderar en rad olika tarmsjukdomar, urinvÀgsinfektioner och ibland allvarliga medicinska problem, t.ex. blindtarmsinflammation. I sÄdana situationer kan diagnosen akut porfyri vanligen bekrÀftas eller avskrivas med hjÀlp av ett urinprov dÀr man mÀter utsöndringen av porfobilinogen (PBG).
Behandling av en akut attack:
Om du drabbas av en akut attack och ditt tillstÄnd försÀmras mÄste du kontakta en lÀkare för att snabbt fÄ komma till sjukhus.
Följande ÄtgÀrder skall vidtagas:
    ‱ InsĂ€ttande av lĂ€kemedel för att behandla symtom som brukar kĂ€nneteckna en attack. HĂ€r ingĂ„r mediciner mot smĂ€rta och illamĂ„ende. Det Ă€r ocksĂ„ viktigt att upprĂ€tthĂ„lla ett tillfredsstĂ€llande kaloriintag. Detta kanske mĂ„ste ske med hjĂ€lp av dropp eller en slang via nĂ€san.
    ‱ Undersökning av ett urinprov för att faststĂ€lla utsöndringen av PBG
    ‱ Tidig start av specifik behandling av attacken, till exempel med intravenöst humant hemin.
Humant hemin (NormosangŸ) Àr förstahandsval för behandling. Om det inte kan erhÄllas tillrÀckligt snabbt, kan stora mÀngder glukos, som kan lindra en mild attack, administreras under tiden.
 

12. Återkommande attacker av porfyri

Ett fÄtal patienter, oftast de som har en AIP-diagnos, utvecklar ett mönster med Äterkommande attacker, vanligen definierat som fyra eller fler attacker som krÀver sjukhusvÄrd för behandling inom ett eller flera Är. Hos kvinnor kan dessa attacker vara relaterade till de normala hormonförÀndringarna under menstruationscykeln med symptom som startar i veckan före menstruation, men för mÄnga patienter finns det ingen klar utlösande faktor för deras attacker. Patienter med Äterkommande porfyriattacker ska om möjligt remitteras till ett porfyrispecialistcentrum sÄ de kan fÄ bÀsta möjliga vÄrd. Den huvudsakliga behandlingen Àr att ge regelbundna infusioner av hemin för att försöka förhindra attacker. I mycket allvarliga fall kan levertransplantation övervÀgas. En ny behandling för Äterkommande attacker av porfyri (RNA-interferensterapi) gav mycket lovande resultat i kliniska prövningar men Àr Ànnu inte tillgÀnglig i alla lÀnder.
 

13. Kronisk smÀrta

MÄnga patienter med porfyri, speciellt de med Äterkommande akuta attacker och de som har haft allvarlig porfyri tidigare, upplever nÀstan kontinuerlig smÀrta, som tros bero pÄ skador pÄ nerverna under tidigare attacker. Denna kroniska smÀrta kan variera frÄn dag till dag men kan vara allvarlig, och utbrott av kronisk smÀrta kan vara svÄrt att skilja frÄn akuta attacker. Kronisk smÀrta svarar dÄligt pÄ hemin och opiater men medicin för nervsmÀrta kan vara till hjÀlp och nÄgra patienter fÄr hjÀlp av remiss till en specialistmottagning för smÀrta.
 

14. Hudproblem

Symtom frÄn huden förekommer aldrig vid akut intermittent porfyri. Hudproblem upptrÀder hos 10-20% av vuxna personer som Àrvt anlaget för porfyria variegata och det Àr ofta det enda symtom de fÄr. Hudpartier som utsÀtts för solljus, sÀrskilt handryggar, ansikte och ben, blir sköra, gÄr sönder och blÄsor kan bildas. SÄdan hud kan bli infekterad, lÀkas lÄngsamt och mindre Àrr kan uppstÄ. Liknande hudproblem kan förekomma vid hereditÀr koproporfyri men dessa Àr vanligen endast förekommande under en attack av porfyri och Àr sÀllan bestÄende.
 

15. LÄngtidsuppföljning

Personer med akut porfyri, speciellt de som Àr vÀrst drabbade, riskerar lÄngtidskomplikationer sÄsom högt blodtryck och försÀmrad njurfunktion. Det finns ocksÄ en ökad risk för levercancer framför allt hos Àldre personer. Porfyrispecialister hÄller pÄ att komma överens om rekommendationer för uppföljningsvÄrd och dessa kommer att publiceras pÄ denna webbsida nÀr de blir tillgÀngliga. Rekommendationen i Sverige för personer med akut porfyri som fyllt 50 Är Àr att de Ärligen ska kontrolleras avseende blodtrycksnivÄ, lÀmna blodprov för att kontrollera lever- och njurfunktion, samt genomgÄ Ärligt ultraljud av levern.
 

16. Sammanfattning

De flesta personer som Àrvt anlaget för akut porfyri kan leva ett normalt liv med bibehÄllen hÀlsa om man följer de enkla regler och rÄd som givits hÀr för att minska risken för utbrott av sjukdomen. OcksÄ de personer som blir sjuka ÄterhÀmtar sig vanligtvis helt. De brukar inte fÄ mer Àn en eller tvÄ attacker tidigt i vuxen Älder. NÀr man blir Àldre minskar risken för akuta attacker men den försvinner aldrig helt.
 

17. Var kan jag hitta mer information om akut porfyri

Informationen pÄ denna hemsida har skrivits och uppdaterats av en grupp porfyrispecialister som arbetar tillsammans i Ipnet och har kontrollerats av representanter för patientorganisationer.
Det finns mÄnga andra informationskÀllor om porfyri, mÄnga tillgÀngliga pÄ internet, men betÀnk att de inte nödvÀndigtvis har validerats av porfyrispecialister.
Patientföreningar kan vara en bra kontaktpunkt för information, nÀtverk och stöd.
Porfyripatientgrupper i olika europeiska lÀnder Àr upprÀknade pÄ Ipnet:s hemsida och pÄ webbplatsen för Global Porphyria Advocacy Coalition (GPAC).

Datum för senaste uppdatering: 7 december 2020.
Översatt till svenska av Porfyricentrum Sverige i november 2021.